Language:
Menu

NEWS

 

Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมคนใหม่

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คุณคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Read More
Monday November 6th, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านปรีดี พนมยงค์

เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
Read More