ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (TU-RAC)
โดย ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์