ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของ SMEs ด้วยระบบ Visualize ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs)  รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ถึง 10 ก.พ. 62 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/gpZYNT

หรือ turocket2019@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่โครงการ  อรอนงค์ 063649 4358