Language:
Menu

News

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

By admin  08 Sep 2017

ตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (TU-RAC)
โดย ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าคัดเลือกรางวัลสนับสนุนการผลิตตำรา

By admin  08 Sep 2017

ประกาศการขอรับรางวัล  : Download

ใบแบบฟอร์มข้อเสนอการขอรับรางวัล : Download

TU-RAC เพิ่มช่องทางการประกาศ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษา

By admin  07 Sep 2017

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมนู ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง