หน้าแรก    
|    เกี่ยวกับเรา    
ประวัติสถาบัน
ภารกิจสถาบัน
วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลัก
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การจดทะเบียนที่ปรึกษา
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
|    งานวิจัย    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
|    ข่าวสารทั่วไป    
|    การจัดการความรู้    
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ความรู้การสื่อสารและการบริการ
|    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|    แบบสำรวจ    
|    ภาพกิจกรรม    
|    คำถาม    
|    ติดต่อ    
|    Eoffice TU-RAC     
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
 
Member Login
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
forget password
 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) และ มหาวิทยาลัยยอนเซ(Yonsei University) ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านปรีดี พนมยงค์ ในงานวันปรีดี ประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คุณคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ” (You are the One to Success)   ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2553          ด้วยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา สามารถ ติดต่อและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ "สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาตารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถ.พระจันทร์ เขตพระนคร กทม. 10200 หรือ
          ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ คุณพรพรรณ สังเกตุการณ์ Tel 02-223-3757,02-613-3120 ต่อ 111
ในวันเเละเวลาราชการ หรือ ทาง www.turac.tu.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 ทั้งนี้สามารถ Download รายละเอียดและใบสมัครได้ตามเอกสารเเนบด้านล่างนี้ 

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา
รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มอบเงินอุดหนุน จำนวน 8 ล้านบาทให้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   เพื่อนำไปสนับสนุนกองทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ในปีงบประมาณ 2554ขอเเสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์พัชรา พัชรวานิช

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากรมธนารักษ์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช นักวิจัย

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นที่ปรึกษากรมธนารักษ์

ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 195/2554 ลงวันที่ 20 เมษายน 2554      สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ (Professional Library Management) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ (Professional Library Management) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดแบบมืออาชีพ (Professional Library Management) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 ณ ห้องราชา โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในโอกาสร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินอุดหนุน จำนวน 8 ล้านบาทให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสนับสนุนกองทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อนำไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 16 ณ ชั้นล่างอาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อนำไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและบริจาคเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 16 ณ ชั้นล่างอาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555


     ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์เปิดสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Open Ecosystem) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบนอุปกรณ์การเข้าถึงสมัยใหม่ เช่น แทบเล็ต สมาร์ทโฟน เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์เปิดสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Open Ecosystem) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบนอุปกรณ์การเข้าถึงสมัยใหม่ เช่น แทบเล็ต สมาร์ทโฟน เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบปีที่ 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

TU-RAC วางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

TU-RAC วางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เลขานุการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านผู้ประศาสน์การ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เลขานุการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านผู้ประศาสน์การ เพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงกตเวทิตาต่อศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนบริการสังคม แก่ รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและบริการสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี วันสถาปนากรมธนารักษ์ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ กรมธนารักษ์TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาคณะ แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ ผู้แทนอาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนรัฐศาสตร์ 60 ปี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม ศ.ทวี แรงขำ (ร.103) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพ พื้นที่สีเขียวของหน่วยงาน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาครบรอบปีที่ 27 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (สปข.) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมกันนี้ได้มอบเงินบริจาคแก่ผู้อำนวยการ สปข. เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
TU-RAC ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TU-RAC ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TU-RAC ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TU-RAC ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปีที่ 20 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


เนื่องจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการใช้โปรแกรมในการดำเนินงานของสถาบัน ในการนี้ ทางสถาบันจึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการใช้โปรแกรมในการดำเนินงานของสถาบัน ในการนี้ ทางสถาบันจึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เนื่องจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีการอบรมการใช้โปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับการใช้โปรแกรมในการดำเนินงานของสถาบัน ในการนี้ ทางสถาบันจึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ประกาศ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่

คลิก ดาวโหลด

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่

29c427b2.pdf

วันนี้(27 ธ.ค. 55) ตัวแทนจาก TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงิน 1,000 บาท ให้แก่ รศ. ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์วันนี้(27 ธ.ค. 55) ตัวแทนจาก TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงิน 1,000 บาท ให้แก่ รศ. ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์

วันนี้ (21 ธ.ค. 2555) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต
9406be60.jpg

วันนี้ (21 ธ.ค. 2555) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต

วันนี้ (21 ธ.ค. 2555) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต
วันนี้ (21 ธ.ค. 2555) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต

วันนี้ (21 ธ.ค. 2555) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต

วันนี้ (20 ธ.ค. 2555) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ ตัวแทนรับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการรถไฟแห่งประเทศไทย

TU-RAC ได้ร่วมจิตอาสากับกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. และคณะ/หน่วยงาน ใน มธ. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 4 ณ วัดหมอกจ๋าม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมนี้สร้างรอยยิ้มให้ทั้งพวกเราชาวTU-RAC และประชาชนที่มารับบริการเป็นอย่างยิ่งค่ะ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2555 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี วันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล มธ. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มธ. ศูนย์รังสิต

22 พฤศจิยายน 2555 TU-RAC เข้าร่วมแสดงยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 74 ปี วันสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

26 พฤศจิกายน 2555 TU-RAC ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 58 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานสงเคราะห์คนชรารังสิต คลอง5 จ.ปทุมธานี

4 ธันวาคม 2555  TU-RAC ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะในงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 25 ปี

17 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณศรินทร์ทิพย์ แววหงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

17 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

18 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม18 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
18 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

20 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
20 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

20 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

20 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ ตัวแทนรับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการรถไฟแห่งประเทศไทย

21 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 แก่ คุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต

27 ธันวาคม 2555 ตัวแทนจาก TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงิน 1,000 บาท ให้แก่ รศ. ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์


วันนี้ (17 มกราคม 2556) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันนี้ (17 มกราคม 2556) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 11 ปี ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

18 มกราคม 2556 เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง ธรรมศาสตราภิชาน คนที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันนี้ (25 มกราคม 2556) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันนี้ (25 มกราคม 2556) ตัวแทนจากTU-RAC เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรม ณ ห้อง CITU 513 อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

15 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 ชั้น 1 สำนักเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารที่ทำการทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
15 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 1 ชั้น 1 สำนักเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาคารที่ทำการทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

21 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องกวิตานนท์ อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
21 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องกวิตานนท์ อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
21 กุมภาพันธ์ 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องกวิตานนท์ อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทุนสนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเป็นตำราและเขียนเป็นบทความตีพิมพ์ พ.ศ. 2556 สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 เมษายน 2556 
ee845d8b.pdf

วันที่ 1 มีนาคม 2556 TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เจรจาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก่คุณบัวดำ แสงคำคุดลาวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (Bouadam Sengkhamkhoutlavong, Director, Asia Research Center, National University of Laos) ณ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เจรจาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแก่คุณบัวดำ แสงคำคุดลาวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (Bouadam Sengkhamkhoutlavong, Director, Asia Research Center, National University of Laos) ณ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบฟอร์ม
7f9472e1.pdf

ทุนสนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเป็นตำราและเขียนเป็นบทความตีพิมพ์ พ.ศ. 2556 สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 เมษายน 2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
89f4ec8b.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2
a48d167c.pdf
แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
0b98bcb5.pdf
ทุนสนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตเป็นตำราและเขียนเป็นบทความตีพิมพ์ พ.ศ. 2556 สามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 เมษายน 2556    
แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
76afb7e2.pdf

TU-RAC จัดงานเสวนา “Thailand Research Agenda towards ASEAN Era”

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา “Thailand Research Agenda towards ASEAN Era” 
ณ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงค็อก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “องค์ความรู้เพื่อตอบรับทิศทางโลก ทิศทางไทย ใน 5 ปีข้างหน้า” โดย  ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ธรรมศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตเลขาธิการอาเซียน และการเสวนาหัวข้อ “Thailand Research Agenda towards ASEAN Era” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับหน้าที่ดำเนินรายการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  -->> ภาพกิจกรรม

dfef
ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. 3 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงิน จำนวน  1  อัตรา
ลักษณะงาน: - ประสานงานทางด้านการเงิน กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
                        ติดตามเงินค่าจ้าง

                      - ตรวจสอบและยืนยันยอดเงิน
โครงการกับหน่วยงาน และกระทบยอดให้ถูกต้อง
                         ตรงตามบัญชี
 

                      -  ดูแล
Bank Account สถาบัน ติดต่อประสานงานกับธนาคารในการขอเปิด
                         บัญชีโครงการ

                      -  หนังสือค้ำประกันสัญญา และประสานกับสรรพากร ดูแลสต็อกเอกสารทาง
                         การเงิน ทำหนังสือ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


2.เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำแผนและโครงการ ประสานแผนงาน ติดตามการปฏิบัติ
                       งานตามแผน และ
โครงการต่างๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
                       งานที่ได้รับมอบหมาย
 

3.เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย 1 อัตรา

ลักษณะงาน  :  งานบริหารโครงการวิจัย ประสานงานเรื่องสัญญาจ้าง สัญญารับทุน การ
                         ติดต่อประสานงาน โครงการ ,
งานติดตามความคืบหน้าของโครงการวิจัย ,
                         ทำหนังสือและเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ!!!!! วัน เวลา สถานที่  รับสมัคร!!!!!

   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.turac.tu.ac.th และส่งทางอีเมล์ eoffice@turac.tu.ac.th  หรือติดต่อขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ที่อยู่ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  22 เมษายน 2559  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวรรณา  แก้วพวง โทรศัพท์ 02-223-3757 , 02-613-3120  ต่อ 101 

กำหนดการคัดเลือกเจ้าหน้าที่

- กำหนดรับสมัคร                                                                      วันที่ 2-25 มี.ค.59

                                                                                 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 22 เม.ย. 59)

- สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ                                                   วันที่ 25 เม.ย. 59

- สอบสัมภาษณ์ (เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ)    วันที่ 27 เม.ย. 59

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                                         วันที่ 29 เม.ย. 59

- รายงานตัวผู้สมัคร                                                                   วันที่ 2 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น.


ข่าวสาร งานวิจัย คลิิ๊กที่นี่

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2556) เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมครบรอบ 39 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 1 อัตรา 
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน  จำนวน 1  อัตรา 

วันนี้(24 มิถุนายน 2556) TU-RAC ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันประมวลข้มมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ครบรอบ 31 ปี ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558

กรอบการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ ระบบงานไปรษณีย์ /อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน/บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่/ระบบโลจิสติกส์/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการไปรษณีย์

 หมดเขตการรับข้อเสนอภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 สามารถ Download รายละเอียดด้านล่าง หรือ ประสานงานเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมตลาดวิจัย TU-RAC: 02-6133120 ต่อ  105  email  : eoffice@turac.tu.ac.th


detail Thailand-postเนื่อง จากขณะนี้ ระบบโทรศัพท์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดความขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถติดต่อเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 02 ในบางเวลา ท่านสามรถติดต่อ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ ได้ที่

เบอร์กลาง                                              02-613-3120

งานประสานงานวิจัย                                 085-048-8691, 081-774-1023 และ 081-646-5348

งานการเงิน                                             087-504-8034

งานธุรการ                                              087-756-5491

งานวางแผนและพัฒนาระบบ                     081-147-3837

งานส่งเสริมตลาดวิจัย                               085-048-8732

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  


TU-RAC ร่วมกับบริษัท  สยามพิวรรธน์ จำกัด  จัดโครงการอบรมวิชาการ PUBLIC ASSEMBLY FACILITY MANAGEMENT

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  095-973-6157   /  Email : pafm.tuspw@gmail.com  

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http//:www.siampiwat.com/academy

ใบสมัคร


ตามที่ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  ตามสามารถดาวน์โหลดดูรายงานได้เเล้วตังเเต่วันนี้เป็นต้นไป  

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557              นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบกรมประชาสัมพันธ์  ร่วมกับ รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าวจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

             โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (E-learning) ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้มี การจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ ๑ : Online learning foundation เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักสูตรที่ ๒ : Online learning advantage เน้นการรับรู้ และเข้าใจแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน หลักสูตรที่ ๓ : Online Advanced English for business/Preparation Course for Presentation เน้นการรับรู้และเข้าใจแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแทปเล็ตที่มีระบบปฎิบัติการ IOS หรือ Android ด้วยการติดตั้ง App ของ Rosetta stone  หรือ Play store  และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบันทึกเสียง ๒๔ แทร๊ก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  -->> ภาพกิจกรรม


Clipping News
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ TU-RAC
 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ TU-RAC
 ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ
82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบัน
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ
82 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน 
ได้ต้อนรับ  ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมเจ้าหน้าที่คณะ
เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสถาบัน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ในหัวข้อ
“การขอทุนวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ ท่าพระจันทร์


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน 
ได้ต้อนรับ  ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมเจ้าหน้าที่คณะ
เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสถาบัน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ในหัวข้อ
“การขอทุนวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ ท่าพระจันทร์


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาธรรมศาสตร์  (TU-RAC
โดย  ผศ.ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสถาบัน 
ได้ต้อนรับ  ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมเจ้าหน้าที่คณะ
เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสถาบัน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
ในหัวข้อ
“การขอทุนวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย”
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559  ณ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ ท่าพระจันทร์

ประกาศการขอรับรางวัล

ใบแบบฟอร์มข้อเสนอการขอรับรางวัล

อาจารย์/นักวิจัยที่สนใจดำเนินงานผ่าน TU-RAC เรามีขั้นตอนการทำงานร่วมกันง่ายๆ 4 ขั้นตอน และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้TU-RAC ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจและมีผลงานในนาม TU-RAC เข้าร่วมการขอรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร TU-RAC 02-613-3120 ต่อ 113 email : eoffice@turac.tu.ac.th

TU-RAC ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจและมีผลงานในนาม TU-RAC เข้าร่วมการขอรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร TU-RAC 02-613-3120 ต่อ 113 email : eoffice@turac.tu.ac.th


TU-RAC ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจและมีผลงานในนาม TU-RAC เข้าร่วมการขอรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร TU-RAC 02-613-3120 ต่อ 113 email : eoffice@turac.tu.ac.th


TU-RAC ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจและมีผลงานในนาม TU-RAC เข้าร่วมการขอรับรางวัลดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download แบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th ตั้งเเต่บัดนี้จนถึง 28 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร TU-RAC 02-613-3120 ต่อ 113 email : eoffice@turac.tu.ac.th


TU-RAC เพิ่มช่องทางการประกาศ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษา สามารถอ่านประกาศได้ที่ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 


TU-RAC เพิ่มช่องทางการประกาศ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษา สามารถอ่านประกาศได้ที่ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 


TU-RAC เพิ่มช่องทางการประกาศ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษา สามารถอ่านประกาศได้ที่ เมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
7f4992e6.pdfสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และบริจาคเงิน จำนวน 1,505 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ BLU-O RHYTHYM & BOWL @ RATCHAYOTHIN

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่ คณะที่ปรึกษาในโครงการวิจัยดังกล่าว ประกอบด้วย หัวหน้านักวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และนักวิจัย ได้แก่ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แสงสารพันธ์ และนางสาวชาลินี ถนัดงาน ได้จัดสัมมนานำเสนอร่างรายงานการศึกษาเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องพัชราวดี 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีผู้มีความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการนำเสนอร่างรายงานการศึกษาเบื้องต้นและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ อย่างกว้างขวาง อาทิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผู้บริหารและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้นTU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล
ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม


แสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการคณะทำงานฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

ครบครอบ 62 ปี ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
แสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์

ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554


แสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์

ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554


แสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์

ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อนำไปทำบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง แก่ อาจารย์ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา ครบรอบ 41 ปี ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555  

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ  จำนวน 6 อัตรา 

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย       จำนวน 3 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด       จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดวิจัย    จำนวน 1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล    จำนวน 1 อัตรา


ทุกตำแหน่งไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพรพรรณ 02-223-3757/02-613-3120 ต่อ 111 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.turac.tu.ac.th


ดาว์นโหลด รายละเอียดการสมัคร ที่นี่
9e758896.pdf
ประกาศรับสมัครงาน


ใบสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน


ใบสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน


ใบสมัครงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท  สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับ Public Assembly Facility Management เพื่อส่งเสริมบุคลากรผู้เข้าอบรมให้มี องค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่งานระบบแต่รวมถึงการ เงินการตลาดและการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการบริหารจัดการอาคาร เชิงพาณิชยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ ความรู้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชยกรรม, พนักงานเอกชนในองค์กรที่มีอาคารเชิงพาณิชยกรรม และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการบริหารอาคารพาณิชยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยความร่วมมือนี้หวังให้ประเทศไทยได้มีการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท  สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับ Public Assembly Facility Management เพื่อส่งเสริมบุคลากรผู้เข้าอบรมให้มี องค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่งานระบบแต่รวมถึงการ เงินการตลาดและการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการบริหารจัดการอาคาร เชิงพาณิชยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ ความรู้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชยกรรม, พนักงานเอกชนในองค์กรที่มีอาคารเชิงพาณิชยกรรม และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการบริหารอาคารพาณิชยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยความร่วมมือนี้หวังให้ประเทศไทยได้มีการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท  สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เกี่ยวกับ Public Assembly Facility Management เพื่อส่งเสริมบุคลากรผู้เข้าอบรมให้มี องค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชยกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่งานระบบแต่รวมถึงการ เงินการตลาดและการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการบริหารจัดการอาคาร เชิงพาณิชยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์ ความรู้ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชยกรรม, พนักงานเอกชนในองค์กรที่มีอาคารเชิงพาณิชยกรรม และหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการบริหารอาคารพาณิชยกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยความร่วมมือนี้หวังให้ประเทศไทยได้มีการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ

ภาพกิจกรรม
TU-RAC เพิ่มช่องทางการประกาศ ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างงานที่ปรึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


   ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวดี ศรลัมพ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49 ณ โถงริมแม่น้ำเจ้าพระยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อต้นไม้ปลูกบริเวณโดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ" โดย อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-11.00  น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ารับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุ" โดย อาจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-11.00  น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ดาว์นโหลด ใบสมัครงาน 
d8bca9b5.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
dc7d85f2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
dc7d85f2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
dc7d85f2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
dc7d85f2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
dc7d85f2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
dc7d85f2.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2
6c2937cd.pdf
งานเสวนา Thailand Research Agenda towards ASEAN Era -->>  คลิ๊กที่นี่

งานเสวนา Thailand Research Agenda towards ASEAN Era -->>  คลิ๊กที่นี่
แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
0e0b13f4.pdf
แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
0e0b13f4.pdf

วันนี้(27 ธ.ค. 55) ตัวแทนจาก TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงิน 1,000 บาทให้แก่ รศ. ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันภาษา เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
 
 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 โทรสาร : 0-2224-1376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์