Menu

(TH) ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(TH) ประกาศ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องโทรสาร)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รหัสโครงการ 62057316449

Read More ›

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC

Read More ›

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554

Read More ›

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมคนใหม่

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

Read More ›

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คุณคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

Read More ›