รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

 ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทิพย์วรรณ  ธนดีเจริญโชค  โทรศัพท์  02-613-3120  ต่อ 111

 

 

Application-2-2-1

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย