รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทิพย์วรรณ  ธนดีเจริญโชค  โทรศัพท์  02-613-3120  ต่อ 111

ดาวน์โหลดใบสมัคร Application-2-2-1

ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย