ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านปรีดี พนมยงค์

 

เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านปรีดี พนมยงค์ ในงานวันปรีดี ประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553