ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมคนใหม่

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม