เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คุณคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”


เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คุณคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ” (You are the One to Success) ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2553