หน้าแรก    
|    เกี่ยวกับเรา    
ประวัติสถาบัน
ภารกิจสถาบัน
วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลัก
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การจดทะเบียนที่ปรึกษา
โครงสร้างองค์กร
ผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
|    งานวิจัย    
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
|    ข่าวสารทั่วไป    
|    การจัดการความรู้    
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
ความรู้การสื่อสารและการบริการ
|    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
|    แบบสำรวจ    
|    ภาพกิจกรรม    
|    คำถาม    
|    ติดต่อ    
|    Eoffice TU-RAC     
งานวิจัยที่ได้รับรางวัล
งานวิจัยปีต่างๆ
นักวิจัย TU-RAC
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ใบสมัครขึ้นทะเบียนนักวิจัย
 
Member Login
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
forget password
 
แถลงข่าวจัดทำโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556
งานเสวนา
มอบเงิน 10-3-54
TU-RAC ร่วมวางพานพุ่มวันสัญญาธรรมศักดิ์ 5 เม.ย. 2554
TU-RAC ร่วมวางพานพุ่มวันปรีดี พนมยงค์ 11 พ.ค. 2554
เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครบรอบ 24 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2554
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี (พฤษภาคม 2553)
มอบเงิน 9-6-53
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2552
งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 2552
การตรวจประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2552
 
 
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0-2613-3120-2, 0-2223-3757 โทรสาร : 0-2224-1376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์