Language:
Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

April 4, 2018 / กิจกรรมของ TU-RAC, ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 83 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์วิจัยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Read More
January 22, 2018

ยกเลิกการจัดโครงการอบรม

ตามที่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรม จำนวน 8 หลักสูตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ในการนี้ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการอบรมทั้งหมด โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดอบรมทั้ง 8 หลักสูตรนับแต่จากนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TU-RAC
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ 49
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชชรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ครบครอบ 62 ปี ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมคนใหม่

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่
Read More