Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมคนใหม่

TU-RAC ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ชุมพจต์ อมาตยกุล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น

โครงการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คุณคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ”

เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Read More
November 6, 2017 / ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ท่านปรีดี พนมยงค์

เลขานุการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
Read More