รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

 ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้  1. เจ้าหน้าที่การเงิน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา , 2. เจ้าหน้าที่บัญชี (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรพรรณ สังเกตุการณ์ โทรศัพท์  02-613-3120  ต่อ 111

 

Application-2-2-1

ประกาศการสมัครงาน