กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 83 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ศตสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์วิจัย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์วิจัยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์