Menu

Recruitment

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่การเงิน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บัญชี    (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ

1.1 Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Web Site: http://turac.tu.ac.th ไปที่ เมนู ข่าวสมัครงาน 

1.2 สมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

                                   สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                   เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

                                  หรือ ส่ง E-mail มาที่ pkantima@tu.ac.th หรือ pudyito@yahoo.com

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรพรรณ สังเกตุการณ์ โทรศัพท์ 02-613-3120 ต่อ 111

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบสมัครงาน