ข่าวประชาสัมพันธ์

TU-RAC ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สอน. ชั้น 1 สำนักงานคณะก

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมหารือในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศา

อ่านเพิ่มเติม »

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการด้านการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

TU-RAC ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดผ

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์