ข่าวประชาสัมพันธ์

🛎TU-RAC ประชาสัมพันธ์ 🛎 กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซี

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC เข้าพบผู้บริหาร GISTDA เพื่อหารือความร่วมมือ
ด้านงานวิจัย และการบริการทางวิชาการ

4 เมษายน 2567 | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสต

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Life Space หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

10 เมษายน 2567 | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) โดย

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

10 เมษายน 2567 | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (TU-RAC) จัดก

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC ร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์ และพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องในงานวันสัญญาธรรมศักดิ์ ประจำปี 2567

5 เมษายน 2567 | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รองศาสตรา

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์