ข่าวเชิญชวนยื่นข้อเสนอ

เชิญมาสร้างโลกให้ยั่งยืน กับการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

TU-RAC เชิญยื่นขอเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรั

อ่านเพิ่มเติม »

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

⏰สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 24 พ.ค. 67 (ปิดรับข้อเสนอเวลา 17.0

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทย – จีน

อ่านเพิ่มเติม »

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์