ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาแอปพลิเคชันการบริหารงานวิจัย TU-RAC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะ ประกวด

อ่านเพิ่มเติม »

TU-RAC

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์