Menu

ข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (วุฒิปริญญาตรี)   จำนวน 2 อัตรา                                                                                                            

2. เจ้าหน้าที่ภารกิจเฉพาะ  (วุฒิปริญญาตรี)      จำนวน 2 อัตรา                                                                                                            

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

1.1 Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ Web Site: http://turac.tu.ac.th  ไปที่ เมนู ข่าวสมัครงาน 

1.2 สมัครได้ที่ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

                                   สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                   เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

                                  หรือ ส่ง E-mail มาที่ pkantima@tu.ac.th หรือ pudyito@yahoo.com

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกานติมา พงษ์ศักดิ์ โทรศัพท์ 084-647-9530

ใบสมัคร 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน