ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยฯ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ประกาศสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

             ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (วุฒิปริญญาตรี)   จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บัญชี  (วุฒิปริญญาตรี)                 จำนวน 1 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ภารกิจเฉพาะ  (วุฒิปริญญาตรี)      จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศการรับสมัครงาน