ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program)

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด TOR โครงการพี่เลี้ยงน้อง 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ ม.พี่เลี้ยง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ ม.น้องเลี้ยง